1. Korzystanie ze strony mmrserwis.eu, w szczególności wysłanie zapytania przez formularz kontaktowy i/lub dokonanie zamówienia może wymagać podania danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku dokonania zamówienia również: nazwa firmy, dane rozliczeniowe, adres rozliczeniowy, adres dostawy.

2. Administratorem danych osobowych jest MMR Serwis Maciej Jańczak, ul.Topolowa 9B, 62-060 Stęszew, nip 777-190-52-05, kontakt: info@mmrserwis.eu

3. Niepodanie wymaganych danych podczas wypełniania formularza kontaktowego i/lub formularza zamówienia uniemożliwi kontakt z MMR Serwis i/lub dokonanie zamówienia.

4. Przekazane dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na wysłane zapytanie oraz realizacji zamówienia.

5. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 4 i realizacji wynikających z tych czynności usług.

6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.

7. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).

8. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.

9. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem biuro księgowe, firmy hostingowe, system magazynowy online oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.

10. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę mmrserwis.eu ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane użytkowników strony mmrserwis.eu mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie mmrserwis.eu wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.

12. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę mmrserwis.eu oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout